CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC)

Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

12,150

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa182

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 15,700

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T67,761

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*359

P/E33.84

F P/E10.47

BVPS11,791

P/B1.03

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CRC: FRT CLG HT1 AAA CSM
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Create Capital Việt Nam

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2019CĐ Cá nhân trong nước sở hữu < 5%13,498,00089.99Chart cơ cấu sở hửu
CĐ cá nhân trong nước sở hữu >= 5%1,500,00010
CĐ nước ngoài sở hữu dưới 5% số cổ phiếu2,0000.01
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018CĐ Cá nhân trong nước sở hữu < 5%13,500,00090Chart cơ cấu sở hửu
CĐ cá nhân trong nước sở hữu >= 5%1,500,00010
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
04/05/2018Cá nhân trong nước15,000,000100Chart cơ cấu sở hửu