CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC)

Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

13,400

(%)
14/02/2020 15:00

Mở cửa13,400

Cao nhất13,400

Thấp nhất13,100

KLGD25,560

Vốn hóa201

Dư mua2,200

Dư bán11,390

Cao 52T 22,300

Thấp 52T12,900

KLBQ 52T113,445

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*814

P/E16.46

F P/E13.98

BVPS11,944

P/B1.12

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CRC: CTG COM CMX CNG CPA
Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Create Capital Việt Nam

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018CĐ Cá nhân trong nước sở hữu < 5%13,500,00090Chart cơ cấu sở hửu
CĐ cá nhân trong nước sở hữu >= 5%1,500,00010
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
04/05/2018Cá nhân trong nước15,000,000100Chart cơ cấu sở hửu