CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM)

Materials - Petroleum Joint Stock Company

50,900

2,900 (+6.04%)
25/11/2020 11:29

Mở cửa50,900

Cao nhất50,900

Thấp nhất50,900

KLGD20

Vốn hóa719

Dư mua40

Dư bán960

Cao 52T 53,000

Thấp 52T39,200

KLBQ 52T785

NN mua10

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,614

P/E13.28

F P/E11.11

BVPS32,257

P/B1.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng COM: PLX AMD ITA HAX PVS
Trending: HPG (92.177) - VNM (47.847) - HSG (46.032) - TCB (44.551) - MBB (37.623)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vật tư Xăng Dầu

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2019Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP6,325,01644.79
Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh5,598,75739.65
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
24/12/2018TCT Dầu Việt Nam6,325,01644.79
Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh5,598,75739.65
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
19/01/2018TCT Dầu Việt Nam6,325,01644.79
Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh5,598,75739.65
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.