CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM)

Materials - Petroleum Joint Stock Company

50,000

(%)
05/08/2020 11:29

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa706

Dư mua

Dư bán3,530

Cao 52T 56,600

Thấp 52T40,700

KLBQ 52T322

NN mua-

% NN sở hữu0.43

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,614

P/E13.84

F P/E11.57

BVPS31,234

P/B1.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng COM: CMV GAS PLX UIC VAF
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vật tư Xăng Dầu

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2019Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP6,325,01644.79
Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh5,598,75739.65
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
24/12/2018TCT Dầu Việt Nam6,325,01644.79
Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh5,598,75739.65
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
19/01/2018TCT Dầu Việt Nam6,325,01644.79
Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh5,598,75739.65