CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM)

Materials - Petroleum Joint Stock Company

50,900

2,900 (+6.04%)
25/11/2020 11:23

Mở cửa50,900

Cao nhất50,900

Thấp nhất50,900

KLGD20

Vốn hóa719

Dư mua40

Dư bán960

Cao 52T 53,000

Thấp 52T39,200

KLBQ 52T785

NN mua10

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,614

P/E13.28

F P/E11.11

BVPS32,257

P/B1.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng COM: PLX AMD ITA HAX HSG
Trending: HPG (92.177) - VNM (47.847) - HSG (46.032) - TCB (44.551) - MBB (37.623)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vật tư Xăng Dầu

Cơ cấu lao động

31/12/2019

31/12/2019 31/12/2019

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2011

31/12/2010 31/12/2010

31/12/2009 31/12/2009

17/04/2009 17/04/2009

25/04/2008 25/04/2008

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.