CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM)

Materials - Petroleum Joint Stock Company

50,000

(%)
05/08/2020 11:11

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa706

Dư mua

Dư bán3,510

Cao 52T 56,600

Thấp 52T40,700

KLBQ 52T322

NN mua-

% NN sở hữu0.43

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,614

P/E13.84

F P/E11.57

BVPS31,234

P/B1.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng COM: CMV GAS PPY UIC VAF
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vật tư Xăng Dầu

Cơ cấu lao động

31/12/2019

31/12/2019 31/12/2019

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2011

31/12/2010 31/12/2010

31/12/2009 31/12/2009

17/04/2009 17/04/2009

25/04/2008 25/04/2008