CTCP Cấp nước Cà Mau (UPCoM: CMW)

Ca Mau Water Supply Joint Stock Company

9,400

(%)
19/09/2019 15:02

Mở cửa9,400

Cao nhất9,400

Thấp nhất9,400

KLGD

Vốn hóa146

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,300

Thấp 52T9,400

KLBQ 52T21,180

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*488

P/E19.26

F P/E14.60

BVPS10,438

P/B0.90

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMW: BTWASECO CTW KGU LAW MBB
Trending: MWG (27.038) - VNM (26.426) - HPG (24.446) - FPT (24.092) - MBB (22.460)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Cà Mau