CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông (UPCoM: CMT)

Information and Networking Technology JSC

10,000

1,200 (+13.64%)
22/01/2020 15:18

Mở cửa8,900

Cao nhất10,000

Thấp nhất8,900

KLGD300

Vốn hóa80

Dư mua500

Dư bán7,100

Cao 52T 11,200

Thấp 52T6,700

KLBQ 52T14,840

NN mua300

% NN sở hữu5.72

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,574

P/E2.46

F P/E4.69

BVPS20,887

P/B0.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMT: GIL VGI TTD TTN NHA
Trending: HPG (10.712) - VNM (9.122) - FPT (8.648) - MBB (8.199) - MWG (7.886)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+13.64%

+/- Qua 1 tháng+14.94%

+/- Qua 1 quý+5.91%

+/- Qua 1 năm+48.28%

+/- Niêm yết-72.63%

Cao nhất 52 tuần (11/06/2019)*11,240

Thấp nhất 52 tuần (05/03/2019)*6,663

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)300

KLGD/Ngày (1 tháng)4,006

KLGD/Ngày (1 quý)3,536

KLGD/Ngày (1 năm)14,901

Nhiều nhất 52 tuần (15/05/2019)*200,210

Ít nhất 52 tuần (01/02/2019)*20