CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông (UPCoM: CMT)

Information and Networking Technology JSC

6,500

300 (+4.84%)
06/07/2020 15:01

Mở cửa6,500

Cao nhất6,500

Thấp nhất6,500

KLGD100

Vốn hóa52

Dư mua6,500

Dư bán23,100

Cao 52T 10,000

Thấp 52T5,800

KLBQ 52T6,046

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,538

P/E4.03

F P/E3.31

BVPS20,668

P/B0.31

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMT: CMG FPT PNJ CMI NHT
Trending: HPG (45.800) - VNM (38.235) - ITA (31.698) - FLC (29.635) - ROS (28.604)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+4.84%

+/- Qua 1 tháng+1.56%

+/- Qua 1 quý+22.64%

+/- Qua 1 năm-29.13%

+/- Niêm yết-83.42%

Cao nhất 52 tuần (22/01/2020)*10,000

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*5,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,224

KLGD/Ngày (1 tháng)3,646

KLGD/Ngày (1 quý)3,808

KLGD/Ngày (1 năm)6,046

Nhiều nhất 52 tuần (31/03/2020)*75,550

Ít nhất 52 tuần (19/06/2020)*10