CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông (UPCoM: CMT)

Information and Networking Technology JSC

9,500

500 (+5.56%)
09/12/2019 15:03

Mở cửa9,500

Cao nhất9,500

Thấp nhất9,500

KLGD100

Vốn hóa76

Dư mua13,100

Dư bán15,400

Cao 52T 11,200

Thấp 52T5,900

KLBQ 52T14,685

NN mua100

% NN sở hữu5.87

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,574

P/E2.52

F P/E4.80

BVPS20,887

P/B0.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMT: DTD NDN TDM ACB CVT
Trending: VNM (28.104) - HPG (23.364) - FLC (19.733) - MSN (19.606) - MWG (18.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+6.74%

+/- Qua 1 tháng+2.57%

+/- Qua 1 quý+10.06%

+/- Qua 1 năm+45.53%

+/- Niêm yết-74%

Cao nhất 52 tuần (11/06/2019)*11,240

Thấp nhất 52 tuần (18/01/2019)*5,872

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)683

KLGD/Ngày (1 tháng)1,943

KLGD/Ngày (1 quý)7,418

KLGD/Ngày (1 năm)14,685

Nhiều nhất 52 tuần (15/05/2019)*200,210

Ít nhất 52 tuần (01/02/2019)*20