CTCP Thực phẩm Cholimex (UPCoM: CMF)

Cholimex Food Joint Stock Company

107,400

(%)
23/07/2019 15:03

Mở cửa142,000

Cao nhất142,000

Thấp nhất142,000

KLGD

Vốn hóa870

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 181,400

Thấp 52T107,400

KLBQ 52T4

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS9,877

P/E14.38

F P/E7.93

BVPS41,550

P/B3.42

Mã xem cùng CMF: DBC CMN SCR STB VMI
Trending: HPG (26.625) - MWG (24.527) - VNM (24.246) - MBB (19.106) - VCB (18.028)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thực phẩm Cholimex