CTCP Đầu tư CMC (HNX: CMC)

CMC Investment Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

9,600

(%)
20/02/2020 15:02

Mở cửa9,600

Cao nhất9,600

Thấp nhất9,600

KLGD10

Vốn hóa44

Dư mua

Dư bán590

Cao 52T 10,400

Thấp 52T3,200

KLBQ 52T179

NN mua-

% NN sở hữu1.32

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-300

P/E-32

F P/E21.89

BVPS12,710

P/B0.76

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMC: CMG FPT TRA VGI SSI
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư CMC

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng+7.87%

+/- Qua 1 quý+6.67%

+/- Qua 1 năm+81.13%

+/- Niêm yết+97.04%

Cao nhất 52 tuần (23/12/2019)*10,400

Thấp nhất 52 tuần (17/05/2019)*3,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2

KLGD/Ngày (1 tháng)6

KLGD/Ngày (1 quý)454

KLGD/Ngày (1 năm)179

Nhiều nhất 52 tuần (23/12/2019)*25,100

Ít nhất 52 tuần (04/07/2019)*10