CTCP Đầu tư CMC (HNX: CMC)

CMC Investment Joint Stock Company

10,400

(%)
03/04/2020 15:05

Mở cửa10,400

Cao nhất10,400

Thấp nhất10,400

KLGD

Vốn hóa47

Dư mua

Dư bán8,900

Cao 52T 10,400

Thấp 52T3,200

KLBQ 52T178

NN mua-

% NN sở hữu1.32

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*7

P/E1,485.71

F P/E23.72

BVPS12,710

P/B0.82

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMC: CMG FPT HUT CVT CII
Trending: MWG (57.243) - VNM (55.661) - HVN (46.090) - VCB (43.665) - VIC (36.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư CMC

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng+8.33%

+/- Qua 1 quý+8.33%

+/- Qua 1 năm+131.11%

+/- Niêm yết+113.46%

Cao nhất 52 tuần (23/12/2019)*10,400

Thấp nhất 52 tuần (17/05/2019)*3,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)5

KLGD/Ngày (1 quý)5

KLGD/Ngày (1 năm)180

Nhiều nhất 52 tuần (23/12/2019)*25,100

Ít nhất 52 tuần (04/07/2019)*10