CTCP Đầu tư CMC (HNX: CMC)

CMC Investment Joint Stock Company

4,300

(%)
05/08/2020 11:30

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa20

Dư mua900

Dư bán200

Cao 52T 10,400

Thấp 52T3,700

KLBQ 52T309

NN mua-

% NN sở hữu1.33

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*7

P/E614.29

F P/E6.54

BVPS12,257

P/B0.35

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMC: CMG CVT HPG CMX FPT
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư CMC

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
28/02/2020Cá nhân nước ngoài33,5500.74Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước3,964,78086.93
Tổ chức nước ngoài26,5000.58
Tổ chức trong nước536,22011.76
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
28/02/2019Cá nhân nước ngoài27,1500.60Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước3,993,18087.55
Tổ chức nước ngoài4,5000.10
Tổ chức trong nước536,22011.76
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
26/02/2018Cá nhân nước ngoài30,3500.67Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước3,988,18087.44
Tổ chức nước ngoài6,3000.14
Tổ chức trong nước536,22011.76