CTCP Đầu tư CMC (HNX: CMC)

CMC Investment Joint Stock Company

5,800

(%)
25/11/2020 11:47

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD70

Vốn hóa26

Dư mua

Dư bán4,930

Cao 52T 10,400

Thấp 52T3,700

KLBQ 52T381

NN mua-

% NN sở hữu1.40

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*7

P/E828.57

F P/E8.82

BVPS12,657

P/B0.46

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMC: CVT CMG DGW FPT HPG
Trending: HPG (92.177) - VNM (47.847) - HSG (46.032) - TCB (44.551) - MBB (37.623)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư CMC

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
28/02/2020Cá nhân nước ngoài33,5500.74Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước3,964,78086.93
Tổ chức nước ngoài26,5000.58
Tổ chức trong nước536,22011.76
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
28/02/2019Cá nhân nước ngoài27,1500.60Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước3,993,18087.55
Tổ chức nước ngoài4,5000.10
Tổ chức trong nước536,22011.76
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
26/02/2018Cá nhân nước ngoài30,3500.67Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước3,988,18087.44
Tổ chức nước ngoài6,3000.14
Tổ chức trong nước536,22011.76
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.