CTCP Đầu tư CMC (HNX: CMC)

CMC Investment Joint Stock Company

5,800

(%)
25/11/2020 11:56

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD70

Vốn hóa26

Dư mua

Dư bán4,930

Cao 52T 10,400

Thấp 52T3,700

KLBQ 52T381

NN mua-

% NN sở hữu1.40

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*7

P/E828.57

F P/E8.82

BVPS12,657

P/B0.46

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMC: CVT CMG DGW FPT HPG
Trending: HPG (92.177) - VNM (47.847) - HSG (46.032) - TCB (44.551) - MBB (37.623)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư CMC

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Ngô Trọng VinhCTHĐQT/TGĐ1964KS Xây dựng/CN Kinh tế1,427,6502001
Bà Lâm Quỳnh HươngTVHĐQT-N/a1,9502008
Ông Ngô Trọng QuangTVHĐQT1961N/a585,420N/A
Ông Ngô Anh PhươngTVHĐQT/Phó TGĐ1994CN QTKD2017
Ông Nguyễn Trọng HàKTT/TVHĐQT/Phó TGĐ1969CN Kinh tế2002
Bà Nguyễn Tuyết QuỳnhTBKS-N/aN/A
Ông Nguyễn Văn PhongThành viên BKS-N/aN/A
Ông Vũ Văn ThuyếtThành viên BKS-N/a2013
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Ngô Trọng VinhCTHĐQT/TGĐ1964KS Xây dựng/CN Kinh tế1,427,6502001
Bà Lâm Quỳnh HươngTVHĐQT-N/a1,9502008
Ông Ngô Trọng QuangTVHĐQT1961N/a585,420N/A
Ông Ngô Anh PhươngTVHĐQT/Phó TGĐ1994CN QTKD2017
Ông Nguyễn Trọng HàKTT/TVHĐQT/Phó TGĐ1969CN Kinh tế2002
Bà Nguyễn Tuyết QuỳnhTBKS-N/aN/A
Ông Nguyễn Văn PhongThành viên BKS-N/aN/A
Ông Vũ Văn ThuyếtThành viên BKS-N/a5,8502013
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2018Ông Ngô Trọng VinhCTHĐQT/TGĐ1964KS Xây dựng/CN Kinh tế1,427,6502001
Bà Lâm Quỳnh HươngTVHĐQT-N/a1,9502008
Ông Ngô Anh PhươngTVHĐQT1994CN QTKD2017
Ông Ngô Trọng QuangTVHĐQT1961N/a585,420N/A
Ông Nguyễn Trọng HàKTT/TVHĐQT/Phó TGĐ1969CN Kinh tế2002
Bà Nguyễn Tuyết QuỳnhTBKS-N/aN/A
Ông Nguyễn Văn PhongThành viên BKS-N/aN/A
Ông Vũ Văn ThuyếtThành viên BKS-N/a2013
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.