CTCP Đầu tư CMC (HNX: CMC)

CMC Investment Joint Stock Company

4,300

(%)
05/08/2020 12:09

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa20

Dư mua900

Dư bán200

Cao 52T 10,400

Thấp 52T3,700

KLBQ 52T309

NN mua-

% NN sở hữu1.33

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*7

P/E614.29

F P/E6.54

BVPS12,257

P/B0.35

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CMC: CMG CVT HPG CMX FPT
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư CMC

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Ngô Trọng VinhCTHĐQT/TGĐ1964KS Xây dựng/CN Kinh tế1,427,6502001
Bà Lâm Quỳnh HươngTVHĐQT-N/a1,9502008
Ông Ngô Trọng QuangTVHĐQT1961N/a585,420N/A
Ông Ngô Anh PhươngTVHĐQT/Phó TGĐ1994CN QTKD2017
Ông Nguyễn Trọng HàKTT/TVHĐQT/Phó TGĐ1969CN Kinh tế2002
Bà Nguyễn Tuyết QuỳnhTBKS-N/aN/A
Ông Nguyễn Văn PhongThành viên BKS-N/aN/A
Ông Vũ Văn ThuyếtThành viên BKS-N/a2013
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Ngô Trọng VinhCTHĐQT/TGĐ1964KS Xây dựng/CN Kinh tế1,427,6502001
Bà Lâm Quỳnh HươngTVHĐQT-N/a1,9502008
Ông Ngô Trọng QuangTVHĐQT1961N/a585,420N/A
Ông Ngô Anh PhươngTVHĐQT/Phó TGĐ1994CN QTKD2017
Ông Nguyễn Trọng HàKTT/TVHĐQT/Phó TGĐ1969CN Kinh tế2002
Bà Nguyễn Tuyết QuỳnhTBKS-N/aN/A
Ông Nguyễn Văn PhongThành viên BKS-N/aN/A
Ông Vũ Văn ThuyếtThành viên BKS-N/a5,8502013
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2018Ông Ngô Trọng VinhCTHĐQT/TGĐ1964KS Xây dựng/CN Kinh tế1,427,6502001
Bà Lâm Quỳnh HươngTVHĐQT-N/a1,9502008
Ông Ngô Anh PhươngTVHĐQT1994CN QTKD2017
Ông Ngô Trọng QuangTVHĐQT1961N/a585,420N/A
Ông Nguyễn Trọng HàKTT/TVHĐQT/Phó TGĐ1969CN Kinh tế2002
Bà Nguyễn Tuyết QuỳnhTBKS-N/aN/A
Ông Nguyễn Văn PhongThành viên BKS-N/aN/A
Ông Vũ Văn ThuyếtThành viên BKS-N/a2013