CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII)

Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC

20,500

(%)
23/08/2019 15:00

Mở cửa20,400

Cao nhất20,550

Thấp nhất20,400

KLGD416,500

Vốn hóa5,081

Dư mua54,300

Dư bán163,730

Cao 52T 27,400

Thấp 52T20,500

KLBQ 52T657,847

NN mua100

% NN sở hữu52.21

Cổ tức TM1,400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*367

P/E55.86

F P/E8.10

BVPS35,284

P/B0.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CII: MWG HDB TPB VNM NBB
Trending: MWG (26.245) - VNM (25.754) - HPG (24.303) - FPT (21.272) - VGI (16.992)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2.38%

+/- Qua 1 tháng-6.82%

+/- Qua 1 quý-12.02%

+/- Qua 1 năm-21.46%

+/- Niêm yết+81.42%

Cao nhất 52 tuần (19/11/2018)*27,400

Thấp nhất 52 tuần (22/08/2019)*20,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)341,828

KLGD/Ngày (1 tháng)451,712

KLGD/Ngày (1 quý)422,540

KLGD/Ngày (1 năm)662,254

Nhiều nhất 52 tuần (27/02/2019)*3,648,900

Ít nhất 52 tuần (12/04/2019)*65,930