CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII)

Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC

18,450

350 (+1.93%)
03/07/2020 15:00

Mở cửa18,100

Cao nhất18,750

Thấp nhất18,100

KLGD939,960

Vốn hóa5,224

Dư mua79,610

Dư bán62,960

Cao 52T 26,000

Thấp 52T18,000

KLBQ 52T730,951

NN mua1,010

% NN sở hữu38.52

Cổ tức TM1,400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*751

P/E24.10

F P/E7.15

BVPS31,472

P/B0.59

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CII: HBC ITA HPG ROS VHM
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.86%

+/- Qua 1 tháng-5.63%

+/- Qua 1 quý-1.60%

+/- Qua 1 năm-17.26%

+/- Niêm yết+63.69%

Cao nhất 52 tuần (16/01/2020)*26,000

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*18,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,061,666

KLGD/Ngày (1 tháng)1,877,684

KLGD/Ngày (1 quý)1,442,085

KLGD/Ngày (1 năm)733,235

Nhiều nhất 52 tuần (11/06/2020)*5,040,150

Ít nhất 52 tuần (16/12/2019)*55,430