CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII)

Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC

23,300

-200 (-0.85%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa23,500

Cao nhất23,500

Thấp nhất23,050

KLGD123,030

Vốn hóa5,775

Dư mua7,600

Dư bán30,270

Cao 52T 26,000

Thấp 52T20,000

KLBQ 52T550,061

NN mua9,150

% NN sở hữu50.53

Cổ tức TM1,400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,760

P/E8.51

F P/E9.28

BVPS37,323

P/B0.62

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CII: MWG NBB CTG DGW CTR
Trending: VNM (32.124) - CTG (26.431) - HPG (25.284) - MBB (25.276) - ROS (25.088)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2.10%

+/- Qua 1 tháng-10.04%

+/- Qua 1 quý-6.05%

+/- Qua 1 năm+1.08%

+/- Niêm yết+106.73%

Cao nhất 52 tuần (16/01/2020)*26,000

Thấp nhất 52 tuần (28/08/2019)*20,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)266,020

KLGD/Ngày (1 tháng)259,144

KLGD/Ngày (1 quý)335,118

KLGD/Ngày (1 năm)545,718

Nhiều nhất 52 tuần (27/02/2019)*3,648,900

Ít nhất 52 tuần (16/12/2019)*55,430