CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII)

Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC

18,450

350 (+1.93%)
03/07/2020 15:00

Mở cửa18,100

Cao nhất18,750

Thấp nhất18,100

KLGD939,960

Vốn hóa5,224

Dư mua79,610

Dư bán62,960

Cao 52T 26,000

Thấp 52T18,000

KLBQ 52T730,951

NN mua1,010

% NN sở hữu38.52

Cổ tức TM1,400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*751

P/E24.10

F P/E7.15

BVPS31,472

P/B0.59

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CII: HBC ITA HPG ROS VHM
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh