CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII)

Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC

23,300

-200 (-0.85%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa23,500

Cao nhất23,500

Thấp nhất23,050

KLGD123,030

Vốn hóa5,775

Dư mua7,600

Dư bán30,270

Cao 52T 26,000

Thấp 52T20,000

KLBQ 52T550,061

NN mua9,150

% NN sở hữu50.53

Cổ tức TM1,400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,760

P/E8.51

F P/E9.28

BVPS37,323

P/B0.62

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CII: MWG NBB CTG DGW CTR
Trending: VNM (32.124) - CTG (26.431) - HPG (25.284) - MBB (25.276) - ROS (25.088)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh