CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII)

Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC

18,000

-500 (-2.70%)
30/03/2020 15:00

Mở cửa18,800

Cao nhất18,800

Thấp nhất17,300

KLGD348,650

Vốn hóa4,461

Dư mua5,520

Dư bán79,690

Cao 52T 26,000

Thấp 52T18,000

KLBQ 52T455,907

NN mua4,800

% NN sở hữu47.28

Cổ tức TM1,400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,760

P/E6.70

F P/E7.31

BVPS37,323

P/B0.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CII: NBB VIC VNM MWG VCB
Trending: VNM (73.129) - VCB (55.491) - MWG (54.657) - HVN (53.315) - VIC (43.162)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh