CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII)

Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC

20,850

-150 (-0.71%)
19/08/2019 15:00

Mở cửa21,000

Cao nhất21,200

Thấp nhất20,850

KLGD207,460

Vốn hóa5,167

Dư mua33,720

Dư bán150,090

Cao 52T 27,400

Thấp 52T20,900

KLBQ 52T656,579

NN mua1,520

% NN sở hữu52.32

Cổ tức TM1,400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS367

P/E57.22

F P/E8.29

BVPS35,284

P/B0.59

Mã xem cùng CII: MWG NBB HDB TPB HPG
Trending: MWG (27.948) - HPG (26.811) - VNM (26.628) - FPT (20.762) - VGI (17.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh