CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII)

Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC

18,700

600 (+3.31%)
01/04/2020 15:00

Mở cửa18,450

Cao nhất18,700

Thấp nhất18,100

KLGD401,430

Vốn hóa4,635

Dư mua8,530

Dư bán43,770

Cao 52T 26,000

Thấp 52T18,000

KLBQ 52T455,768

NN mua-

% NN sở hữu47.14

Cổ tức TM1,400

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,760

P/E6.56

F P/E7.15

BVPS37,323

P/B0.50

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CII: NBB MWG VCB VIC VNM
Trending: VNM (65.441) - MWG (59.248) - VCB (51.757) - HVN (50.385) - VIC (42.995)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh