CTCP COMA 18 (HOSE: CIG)

COMA 18 Joint Stock Company

3,070

200 (+6.97%)
15/01/2021 15:00

Mở cửa3,070

Cao nhất3,070

Thấp nhất3,070

KLGD76,400

Vốn hóa96.83

Dư mua137,700

Dư bán

Cao 52T 3,070

Thấp 52T1,500

KLBQ 52T8,158

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4

P/E717.50

F P/E18.10

BVPS5,961

P/B0.52

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CIG: HQC DLG ROS TGG TNT
Trending: HPG (69.210) - MBB (65.103) - STB (52.469) - TCB (52.212) - VNM (50.252)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP COMA 18

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+38.91%

+/- Qua 1 tháng+55.84%

+/- Qua 1 quý+65.95%

+/- Qua 1 năm+46.89%

+/- Niêm yết-74.53%

Cao nhất 52 tuần (15/01/2021)*3,070

Thấp nhất 52 tuần (03/06/2020)*1,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)92,700

KLGD/Ngày (1 tháng)34,682

KLGD/Ngày (1 quý)13,927

KLGD/Ngày (1 năm)9,627

Nhiều nhất 52 tuần (13/01/2021)*143,600

Ít nhất 52 tuần (16/04/2020)*10

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.