CTCP COMA 18 (HOSE: CIG)

COMA 18 Joint Stock Company

3,860

-290 (-6.99%)
27/01/2021 15:00

Mở cửa3,860

Cao nhất4,000

Thấp nhất3,860

KLGD86,900

Vốn hóa121.74

Dư mua

Dư bán51,100

Cao 52T 4,200

Thấp 52T1,500

KLBQ 52T12,326

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4

P/E1,037.50

F P/E26.18

BVPS5,080

P/B0.82

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CIG: FLC ROS VOS DXG HQC
Trending: HPG (85.565) - ROS (79.529) - MBB (65.252) - SHB (65.069) - STB (53.119)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP COMA 18
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.