CTCP COMA 18 (HOSE: CIG)

COMA 18 Joint Stock Company

1,830

20 (+1.10%)
24/09/2020 15:00

Mở cửa1,830

Cao nhất1,830

Thấp nhất1,830

KLGD80

Vốn hóa58

Dư mua17,720

Dư bán1,710

Cao 52T 2,700

Thấp 52T1,500

KLBQ 52T8,684

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4

P/E452.50

F P/E11.42

BVPS6,181

P/B0.30

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CIG: BCE CDC VIC VID TDG
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP COMA 18