CTCP CENCON Việt Nam (UPCoM: CEN)

Cencon Vietnam JSC

7,800

-200 (-2.50%)
26/02/2020 15:04

Mở cửa8,000

Cao nhất8,000

Thấp nhất7,800

KLGD2,300

Vốn hóa10

Dư mua7,500

Dư bán11,500

Cao 52T 29,200

Thấp 52T7,700

KLBQ 52T17,981

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,683

P/E2.99

F P/E0.67

BVPS13,011

P/B0.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CEN: ROS QNS AMD HAI ACB
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP CENCON Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.27%

+/- Qua 1 tháng-33.90%

+/- Qua 1 quý-40%

+/- Qua 1 năm-53.57%

+/- Niêm yết-24.30%

Cao nhất 52 tuần (06/03/2019)*29,226

Thấp nhất 52 tuần (24/02/2020)*7,700

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)7,700

KLGD/Ngày (1 tháng)10,968

KLGD/Ngày (1 quý)9,548

KLGD/Ngày (1 năm)17,653

Nhiều nhất 52 tuần (07/03/2019)*196,559

Ít nhất 52 tuần (10/12/2019)*50