CTCP CENCON Việt Nam (UPCoM: CEN)

Cencon Vietnam JSC

7,900

-1,000 (-11.24%)
27/01/2021 14:05

Mở cửa9,000

Cao nhất9,000

Thấp nhất7,600

KLGD38,200

Vốn hóa30.09

Dư mua11,100

Dư bán48,500

Cao 52T 11,000

Thấp 52T4,000

KLBQ 52T14,859

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*703

P/E12.66

F P/E16.65

BVPS4,716

P/B1.89

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CEN: ROS TDG ACB ABB PVO
Trending: HPG (85.565) - ROS (79.529) - MBB (65.252) - SHB (65.069) - STB (53.119)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP CENCON Việt Nam
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.