CTCP CENCON Việt Nam (UPCoM: CEN)

Cencon Vietnam JSC

8,300

(%)
21/02/2020 15:03

Mở cửa8,500

Cao nhất8,500

Thấp nhất8,200

KLGD1,400

Vốn hóa11

Dư mua9,400

Dư bán23,800

Cao 52T 29,200

Thấp 52T8,000

KLBQ 52T18,978

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,683

P/E3.10

F P/E0.70

BVPS13,011

P/B0.64

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CEN: ROS AMD HAI QNS SJF
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP CENCON Việt Nam