CTCP Thiết kế Công Nghiệp Hóa chất (UPCoM: CEC)

Chemical Industry Engineering JSC

15,000

(%)
22/01/2020 15:18

Mở cửa15,000

Cao nhất15,000

Thấp nhất15,000

KLGD

Vốn hóa90

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 15,000

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T123

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*724

P/E20.72

F P/E10.55

BVPS16,568

P/B0.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CEC: BMP CPW DNS
Trending: HPG (17.965) - VCB (14.445) - CTG (14.413) - MBB (14.202) - VNM (14.047)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thiết kế Công Nghiệp Hóa chất