CTCP Thiết kế Công Nghiệp Hóa chất (UPCoM: CEC)

Chemical Industry Engineering JSC

15,000

(%)
17/01/2020 15:02

Mở cửa15,000

Cao nhất15,000

Thấp nhất15,000

KLGD

Vốn hóa90

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 15,000

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T122

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*724

P/E20.72

F P/E10.55

BVPS16,568

P/B0.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CEC: BED DCM DHT HLB
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thiết kế Công Nghiệp Hóa chất

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý+8.70%

+/- Qua 1 năm0%

+/- Niêm yết+198.57%

Cao nhất 52 tuần (18/01/2019)*15,000

Thấp nhất 52 tuần (17/06/2019)*10,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)286

KLGD/Ngày (1 quý)238

KLGD/Ngày (1 năm)123

Nhiều nhất 52 tuần (08/08/2019)*4,000

Ít nhất 52 tuần (04/07/2019)*100