CTCP Thiết kế Công Nghiệp Hóa chất (UPCoM: CEC)

Chemical Industry Engineering JSC

15,000

(%)
07/04/2020 15:05

Mở cửa15,000

Cao nhất15,000

Thấp nhất15,000

KLGD

Vốn hóa90

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 15,000

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T123

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*125

P/E120

F P/E10.55

BVPS16,781

P/B0.89

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: MWG (60.341) - VNM (54.923) - HVN (48.875) - VCB (43.148) - VIC (37.118)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thiết kế Công Nghiệp Hóa chất

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý+17.19%

+/- Qua 1 năm0%

+/- Niêm yết+198.57%

Cao nhất 52 tuần (08/04/2019)*15,000

Thấp nhất 52 tuần (17/06/2019)*10,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)7

KLGD/Ngày (1 năm)123

Nhiều nhất 52 tuần (08/08/2019)*4,000

Ít nhất 52 tuần (04/07/2019)*100