CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội (UPCoM: CCH)

Ha Noi Consultant and Construction Investment Joint Stock Company

5,700

(%)
27/02/2020 15:03

Mở cửa5,700

Cao nhất5,700

Thấp nhất5,700

KLGD

Vốn hóa6

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,000

Thấp 52T5,700

KLBQ 52T4

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*83

P/E68.67

F P/E-

BVPS11,903

P/B0.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CCH: FSS PQN SLC VTK
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội