CTCP Mía Đường Cao Bằng (UPCoM: CBS)

Cao Bang Sugar JSC

10,000

(%)
18/06/2021 11:30

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa35.28

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,200

Thấp 52T7,300

KLBQ 52T175

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-8,151

P/E-1.23

F P/E18.28

BVPS15,340

P/B0.65

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng CBS: LSS SLS SBT QNS KTS
Trending: HPG (184.415) - MBB (150.274) - STB (117.007) - TCB (111.197) - SSI (107.687)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.