CTCP Mía Đường Cao Bằng (UPCoM: CBS)

Cao Bang Sugar JSC

7,900

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa7,900

Cao nhất7,900

Thấp nhất7,900

KLGD

Vốn hóa28

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 9,000

Thấp 52T7,600

KLBQ 52T377

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-8,151

P/E-0.97

F P/E21.05

BVPS15,340

P/B0.51

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CBS: CAB DPR GEG TIG TRC
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Mía Đường Cao Bằng