CTCP Cảng An Giang (HNX: CAG)

An Giang Port Joint Stock Company

117,600

(%)
19/08/2019 15:00

Mở cửa117,600

Cao nhất117,600

Thấp nhất117,600

KLGD

Vốn hóa1,623

Dư mua

Dư bán1,300

Cao 52T 117,600

Thấp 52T106,900

KLBQ 52T1

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS208

P/E565.38

F P/E360.64

BVPS10,603

P/B11.09

Mã xem cùng CAG: CDN CLL DXP TCW VNT
Trending: MWG (27.948) - HPG (26.811) - VNM (26.628) - FPT (20.762) - VGI (17.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cảng An Giang

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm+10.01%

+/- Niêm yết+969.09%

Cao nhất 52 tuần (04/12/2018)*117,600

Thấp nhất 52 tuần (20/08/2018)*106,900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)1

Nhiều nhất 52 tuần (04/12/2018)*200

Ít nhất 52 tuần (04/12/2018)*200