CTCP Cảng An Giang (HNX: CAG)

An Giang Port Joint Stock Company

85,900

(%)
13/12/2019 15:01

Mở cửa85,900

Cao nhất85,900

Thấp nhất85,900

KLGD

Vốn hóa1,185

Dư mua

Dư bán47,500

Cao 52T 117,600

Thấp 52T85,900

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*208

P/E412.98

F P/E263.42

BVPS10,669

P/B8.05

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CAG: CDN CLL NCT VTP PHP
Trending: VNM (24.106) - HPG (23.857) - MSN (20.141) - FLC (17.053) - MWG (16.417)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cảng An Giang

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý-9.96%

+/- Qua 1 năm-26.96%

+/- Niêm yết+683.69%

Cao nhất 52 tuần (17/12/2018)*117,600

Thấp nhất 52 tuần (24/09/2019)*85,900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)2

KLGD/Ngày (1 năm)2

Nhiều nhất 52 tuần (10/09/2019)*300

Ít nhất 52 tuần (24/09/2019)*100