CTCP Cảng An Giang (HNX: CAG)

An Giang Port Joint Stock Company

85,900

(%)
01/04/2020 15:03

Mở cửa85,900

Cao nhất85,900

Thấp nhất85,900

KLGD

Vốn hóa1,185

Dư mua

Dư bán1,900

Cao 52T 117,600

Thấp 52T85,900

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*269

P/E319.33

F P/E263.42

BVPS10,641

P/B8.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CAG: CDN VTP CLL DVP SCS
Trending: VNM (57.637) - MWG (54.720) - HVN (45.562) - VCB (44.454) - VIC (37.869)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cảng An Giang

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm-26.96%

+/- Niêm yết+683.69%

Cao nhất 52 tuần (03/04/2019)*117,600

Thấp nhất 52 tuần (24/09/2019)*85,900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)2

Nhiều nhất 52 tuần (10/09/2019)*300

Ít nhất 52 tuần (24/09/2019)*100