CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Construction & Investment JSC No 492

Đang bị cảnh báo

3,100

-100 (-3.13%)
07/08/2020 15:06

Mở cửa3,000

Cao nhất3,100

Thấp nhất2,900

KLGD600

Vốn hóa16

Dư mua1,900

Dư bán5,300

Cao 52T 9,200

Thấp 52T3,100

KLBQ 52T949

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-964

P/E-3.32

F P/E21.25

BVPS11,208

P/B0.28

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C92: CMS AME CSC CT6 CTP
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492