CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Construction & Investment JSC No 492

8,900

(%)
09/12/2019 09:37

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa47

Dư mua

Dư bán900

Cao 52T 8,900

Thấp 52T5,800

KLBQ 52T7

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*63

P/E141.27

F P/E47.29

BVPS10,893

P/B0.82

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C92: C4G C69 CMS CSC CT6
Trending: VNM (28.104) - HPG (23.364) - FLC (19.733) - MSN (19.606) - MWG (18.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm+48.33%

+/- Niêm yết-64.53%

Cao nhất 52 tuần (01/08/2019)*8,900

Thấp nhất 52 tuần (04/01/2019)*5,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)6

Nhiều nhất 52 tuần (04/01/2019)*400

Ít nhất 52 tuần (09/09/2019)*3