CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Construction & Investment JSC No 492

9,200

(%)
07/04/2020 15:03

Mở cửa9,200

Cao nhất9,200

Thấp nhất9,200

KLGD

Vốn hóa49

Dư mua

Dư bán1,400

Cao 52T 9,200

Thấp 52T8,200

KLBQ 52T1

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*63

P/E146.03

F P/E48.88

BVPS11,136

P/B0.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C92: "DGC CTB KMT BAX C69
Trending: MWG (60.341) - VNM (54.923) - HVN (48.875) - VCB (43.148) - VIC (37.118)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý+3.37%

+/- Qua 1 năm+12.20%

+/- Niêm yết-63.34%

Cao nhất 52 tuần (13/01/2020)*9,200

Thấp nhất 52 tuần (08/04/2019)*8,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)2

KLGD/Ngày (1 năm)1

Nhiều nhất 52 tuần (01/08/2019)*100

Ít nhất 52 tuần (09/09/2019)*3