CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Construction & Investment JSC No 492

8,200

(%)
26/06/2019 14:58

Mở cửa8,200

Cao nhất8,200

Thấp nhất8,200

KLGD

Vốn hóa44

Dư mua

Dư bán900

Cao 52T 11,000

Thấp 52T5,000

KLBQ 52T987

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS63

P/E130.16

F P/E43.57

BVPS12,120

P/B0.68

Mã xem cùng C92: TTH AAV ALT BCE BDB
Trending: VNM (21.097) - HPG (19.420) - QNS (17.536) - MWG (16.589) - HVN (12.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm-25.45%

+/- Niêm yết-67.32%

Cao nhất 52 tuần (27/06/2018)*11,000

Thấp nhất 52 tuần (13/07/2018)*5,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)987

Nhiều nhất 52 tuần (16/07/2018)*96,703

Ít nhất 52 tuần (05/09/2018)*10