CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Construction & Investment JSC No 492

9,200

(%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa9,200

Cao nhất9,200

Thấp nhất9,200

KLGD

Vốn hóa49

Dư mua

Dư bán2,900

Cao 52T 9,200

Thấp 52T6,900

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*63

P/E146.03

F P/E48.88

BVPS11,136

P/B0.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C92: C47 CAN CMS CT6 HGM
Trending: HPG (25.094) - CTG (23.720) - VCB (20.293) - MBB (20.044) - VNM (18.909)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng+3.37%

+/- Qua 1 quý+3.37%

+/- Qua 1 năm+33.33%

+/- Niêm yết-63.34%

Cao nhất 52 tuần (13/01/2020)*9,200

Thấp nhất 52 tuần (24/01/2019)*7,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)5

KLGD/Ngày (1 quý)2

KLGD/Ngày (1 năm)2

Nhiều nhất 52 tuần (24/01/2019)*100

Ít nhất 52 tuần (09/09/2019)*3