CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Construction & Investment JSC No 492

Đang bị cảnh báo

3,900

100 (+2.63%)
24/09/2020 15:00

Mở cửa3,800

Cao nhất3,900

Thấp nhất3,800

KLGD2,200

Vốn hóa21

Dư mua1,500

Dư bán18,200

Cao 52T 9,200

Thấp 52T3,100

KLBQ 52T1,213

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-964

P/E-3.94

F P/E25.24

BVPS11,208

P/B0.35

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C92: CAP C47 C4G CMS CTI
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492