CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Construction & Investment JSC No 492

Đang bị cảnh báo

3,900

(%)
03/07/2020 15:04

Mở cửa3,900

Cao nhất3,900

Thấp nhất3,900

KLGD10,005

Vốn hóa21

Dư mua995

Dư bán6,795

Cao 52T 9,200

Thấp 52T3,300

KLBQ 52T834

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-964

P/E-4.05

F P/E25.90

BVPS11,115

P/B0.35

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C92: C47 HCD VPG CII DIH
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492