CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Construction & Investment JSC No 492

8,900

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa47

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 8,900

Thấp 52T5,800

KLBQ 52T7

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*63

P/E141.27

F P/E47.29

BVPS10,893

P/B0.82

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C92: C4G C69 CMS CSC CT6
Trending: VNM (28.104) - HPG (23.364) - FLC (19.733) - MSN (19.606) - MWG (18.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492