CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Construction & Investment JSC No 492

Đang bị cảnh báo

4,000

100 (+2.56%)
06/07/2020 15:01

Mở cửa3,700

Cao nhất4,000

Thấp nhất3,700

KLGD3,100

Vốn hóa21

Dư mua10,500

Dư bán10,000

Cao 52T 9,200

Thấp 52T3,300

KLBQ 52T853

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-964

P/E-4.05

F P/E25.90

BVPS11,115

P/B0.36

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C92: CMS DHA TEG VNE MVC
Trending: HPG (45.800) - VNM (38.235) - ITA (31.698) - FLC (29.635) - ROS (28.604)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492