CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (HNX: C92)

Construction & Investment JSC No 492

Đang bị cảnh báo

3,500

200 (+6.06%)
23/10/2020 15:06

Mở cửa3,000

Cao nhất3,500

Thấp nhất3,000

KLGD3,300

Vốn hóa19

Dư mua9,500

Dư bán2,600

Cao 52T 8,400

Thấp 52T2,800

KLBQ 52T1,362

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-964

P/E-3.42

F P/E21.92

BVPS11,252

P/B0.31

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng C92: C47 C69 C4G MTS CAG
Trending: HPG (59.906) - TCB (47.647) - VNM (46.081) - MBB (42.208) - CTG (37.741)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Đầu tư 492