CTCP CIC39 (HOSE: C32)

CIC39 Corporation

25,850

-250 (-0.96%)
07/05/2021 15:00

Mở cửa25,900

Cao nhất25,900

Thấp nhất25,650

KLGD75,200

Vốn hóa388.53

Dư mua15,100

Dư bán7,800

Cao 52T 29,600

Thấp 52T19,100

KLBQ 52T189,366

NN mua-

% NN sở hữu14.99

Cổ tức TM2,400

T/S cổ tức0.09

Beta-

EPS*5,070

P/E5.15

F P/E3.39

BVPS37,112

P/B0.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng C32: KSB NNC VNM DHA ROS
Trending: HPG (131.110) - VNM (118.084) - ROS (101.858) - MBB (100.482) - TCB (97.531)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2020Ông Nguyễn Lê VănCTHĐQT/Trưởng Kiểm toán nội bộ1983CN Kinh tế-Độc lập
Ông Võ Văn LãnhTGĐ/TVHĐQT1963CN Tài Chính/KS Xây dựng347,7821995
Ông Trần Văn BìnhTVHĐQT/Phó TGĐ1965CN Kinh tế6,6941994
Ông Nguyễn Xuấn HiếuKTT1982CN Kinh tế3,3722006
Ông Nguyễn Hữu NghĩaTVHĐQT/Thành viên Kiểm toán nội bộ1990Cử nhânĐộc lập
Ông Trịnh Tiến BảyTVHĐQT/Thành viên Kiểm toán nội bộ1972KS Cơ Khí/ThS QTKDN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2020Ông Nguyễn Lê VănCTHĐQT1983CN Kinh tế-Độc lập
Ông Nguyễn Hữu NghĩaTVHĐQT1990Cử nhânĐộc lập
Ông Trịnh Tiến BảyTVHĐQT1972KS Cơ Khí/ThS QTKDN/A
Ông Võ Văn LãnhTGĐ/TVHĐQT1963CN Tài Chính/KS Xây dựng347,7821995
Ông Trần Văn BìnhTVHĐQT/Phó TGĐ1965CN Kinh tế6,6941994
Ông Nguyễn Xuấn HiếuKTT1982CN Kinh tế3,3722006
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Võ Văn LãnhCTHĐQT/TGĐ1963CN Tài Chính/KS Xây dựng347,7821995
Ông Nguyễn Hữu NghĩaTVHĐQT1990Cử nhânĐộc lập
Ông Nguyễn Lê VănTVHĐQT1983CN Kinh tếĐộc lập
Ông Trịnh Tiến BảyTVHĐQT1972KS Cơ Khí/ThS QTKDN/A
Ông Trần Văn BìnhTVHĐQT/Phó TGĐ1965CN Kinh tế6,6941994
Ông Nguyễn Xuấn HiếuKTT1982CN Kinh tế3,3722006
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.