CTCP Đường sắt Bình Trị Thiên (UPCoM: BTR)

Binh Tri Thien Railway Joint Stock Company

4,100

(%)
05/06/2020 15:01

Mở cửa4,100

Cao nhất4,100

Thấp nhất4,100

KLGD

Vốn hóa8

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 6,800

Thấp 52T4,100

KLBQ 52T8

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,367

P/E3

F P/E3.40

BVPS12,102

P/B0.34

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BTR: BSG BTC BTG BTN BVG
Trending: HPG (54.733) - VNM (42.364) - MBB (39.076) - MWG (38.275) - ROS (38.203)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đường sắt Bình Trị Thiên