CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP)

BaRia Thermal Power Joint Stock Company

13,650

350 (+2.63%)
27/02/2020 15:00

Mở cửa13,250

Cao nhất13,650

Thấp nhất13,250

KLGD10,750

Vốn hóa826

Dư mua19,910

Dư bán4,310

Cao 52T 14,500

Thấp 52T11,500

KLBQ 52T21,959

NN mua600

% NN sở hữu9.49

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,270

P/E5.86

F P/E8.98

BVPS20,676

P/B0.66

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BTP: HND QTP DMC BSI PPC
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP  Nhiệt điện Bà Rịa

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-0.36%

+/- Qua 1 tháng+6.23%

+/- Qua 1 quý+12.35%

+/- Qua 1 năm+3.61%

+/- Niêm yết+77.76%

Cao nhất 52 tuần (12/03/2019)*14,521

Thấp nhất 52 tuần (06/05/2019)*11,492

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)16,794

KLGD/Ngày (1 tháng)31,026

KLGD/Ngày (1 quý)13,191

KLGD/Ngày (1 năm)21,840

Nhiều nhất 52 tuần (12/03/2019)*318,370

Ít nhất 52 tuần (22/10/2019)*10