CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP)

BaRia Thermal Power Joint Stock Company

11,000

(%)
01/04/2020 09:25

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa665

Dư mua5,000

Dư bán6,500

Cao 52T 13,900

Thấp 52T11,000

KLBQ 52T15,659

NN mua-

% NN sở hữu9.50

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,016

P/E3.65

F P/E7.43

BVPS20,291

P/B0.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BTP: NT2 POW PPC REE GAS
Trending: VNM (68.856) - MWG (58.566) - VCB (54.028) - HVN (51.663) - VIC (44.672)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP  Nhiệt điện Bà Rịa