CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP)

BaRia Thermal Power Joint Stock Company

13,700

50 (+0.37%)
14/02/2020 15:00

Mở cửa13,700

Cao nhất13,850

Thấp nhất13,300

KLGD21,870

Vốn hóa829

Dư mua6,530

Dư bán8,390

Cao 52T 14,500

Thấp 52T11,500

KLBQ 52T23,939

NN mua-

% NN sở hữu9.49

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,270

P/E6.01

F P/E9.21

BVPS20,676

P/B0.66

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BTP: HND PPC QTP POW HPG
Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP  Nhiệt điện Bà Rịa

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP48,123,55779.56
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP48,123,55779.56
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2016TCT Phát điện 348,123,55779.56