CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP)

BaRia Thermal Power Joint Stock Company

13,550

850 (+6.69%)
08/04/2020 15:00

Mở cửa13,550

Cao nhất13,550

Thấp nhất12,700

KLGD175,220

Vốn hóa820

Dư mua48,340

Dư bán

Cao 52T 13,900

Thấp 52T11,000

KLBQ 52T16,204

NN mua-

% NN sở hữu9.50

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,016

P/E4.21

F P/E8.57

BVPS20,291

P/B0.67

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BTP: NT2 PPC DPM HND POW
Trending: MWG (65.265) - VNM (55.373) - HVN (52.618) - VCB (43.659) - VIC (38.445)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP  Nhiệt điện Bà Rịa

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân nước ngoài141,9100.23Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước4,713,0057.79
Tổ chức nước ngoài5,675,3809.38
Tổ chức trong nước49,955,30582.59
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
20/03/2018Cá nhân nước ngoài21,2200.04Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước5,045,7758.34
Tổ chức nước ngoài5,750,8409.51
Tổ chức trong nước49,667,76582.12
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2016Cá nhân nước ngoài12,1100.02Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước5,602,8189.26
Tổ chức nước ngoài4,890,6308.09
Tổ chức trong nước49,980,04282.63TCT Phát điện 3: 48123557 CP