CTCP Thủy điện Buôn Đôn (UPCoM: BSA)

Buon Don Hydropower JSC

12,900

-600 (-4.44%)
30/03/2020 15:02

Mở cửa13,400

Cao nhất13,600

Thấp nhất12,900

KLGD3,400

Vốn hóa683

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 15,000

Thấp 52T11,900

KLBQ 52T8,747

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,510

P/E5.38

F P/E8.57

BVPS13,452

P/B0.96

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BSA: TV4 BSR EVF CHP SBA
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thủy điện Buôn Đôn