CTCP Cao su Bến Thành (HOSE: BRC)

Ben Thanh Rubber Joint Stock Company

10,500

(%)
01/04/2020 09:53

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa130

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,900

Thấp 52T8,000

KLBQ 52T1,295

NN mua-

% NN sở hữu0.44

Cổ tức TM700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,582

P/E6.64

F P/E7.84

BVPS16,472

P/B0.64

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BRC: CSM AAA BMP DRC SRC
Trending: VNM (68.856) - MWG (58.566) - VCB (54.028) - HVN (51.663) - VIC (44.672)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cao su Bến Thành