CTCP Cao su Bến Thành (HOSE: BRC)

Ben Thanh Rubber Joint Stock Company

9,000

(%)
20/02/2020 10:22

Mở cửa9,000

Cao nhất9,000

Thấp nhất9,000

KLGD30

Vốn hóa111

Dư mua1,080

Dư bán20

Cao 52T 10,900

Thấp 52T7,800

KLBQ 52T1,295

NN mua-

% NN sở hữu0.44

Cổ tức TM700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,582

P/E5.69

F P/E6.72

BVPS16,472

P/B0.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BRC: BRR ELC GMD PMS HSG
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cao su Bến Thành