CTCP Cao su Bến Thành (HOSE: BRC)

Ben Thanh Rubber Joint Stock Company

11,000

(%)
08/07/2020 09:30

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa136

Dư mua

Dư bán4,200

Cao 52T 12,000

Thấp 52T8,700

KLBQ 52T1,238

NN mua-

% NN sở hữu0.44

Cổ tức TM700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,582

P/E6.95

F P/E5.41

BVPS15,835

P/B0.69

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BRC: GVR ACC BCE DAG FLC
Trending: HPG (49.269) - VNM (37.764) - ITA (30.322) - FLC (29.799) - ROS (27.704)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cao su Bến Thành