CTCP Cao su Bến Thành (HOSE: BRC)

Ben Thanh Rubber Joint Stock Company

9,630

630 (+7%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa9,000

Cao nhất9,630

Thấp nhất9,000

KLGD30

Vốn hóa119

Dư mua2,110

Dư bán

Cao 52T 10,900

Thấp 52T7,800

KLBQ 52T1,295

NN mua10

% NN sở hữu0.44

Cổ tức TM700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,582

P/E5.69

F P/E6.72

BVPS16,472

P/B0.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BRC: CSM ELC BRR BCE BCG
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cao su Bến Thành

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam6,045,65848.86
TCT CN Sài Gòn2,457,57819.86
CTCP Xi măng Hà Tiên 12,310,00018.67
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
29/12/2017Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam6,045,65848.85
TCT CN Sài Gòn2,457,57819.86
CTCP Xi măng Hà Tiên 12,310,00018.67
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2016Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam6,045,65848.85
TCT Cấp Nước Sài Gòn - TNHH MTV2,457,57819.86
CTCP Xi măng Hà Tiên 12,310,00018.67