CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP)

Binh Minh Plastics Joint Stock Company

47,700

200 (+0.42%)
03/06/2020 15:00

Mở cửa47,700

Cao nhất48,200

Thấp nhất47,000

KLGD126,500

Vốn hóa3,905

Dư mua18,610

Dư bán6,940

Cao 52T 50,400

Thấp 52T31,800

KLBQ 52T150,544

NN mua58,940

% NN sở hữu80.07

Cổ tức TM3,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,164

P/E9.20

F P/E7.20

BVPS31,415

P/B1.52

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BMP: NTP FPT HPG VNM AAA
Trending: HPG (58.347) - VNM (43.689) - MWG (40.705) - HVN (40.197) - MBB (36.244)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhựa Bình Minh