CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP)

Binh Minh Plastics Joint Stock Company

50,700

1,500 (+3.05%)
05/06/2020 14:46

Mở cửa49,200

Cao nhất51,000

Thấp nhất48,600

KLGD320,190

Vốn hóa4,150

Dư mua9,330

Dư bán7,430

Cao 52T 50,700

Thấp 52T31,800

KLBQ 52T151,678

NN mua-

% NN sở hữu80.14

Cổ tức TM3,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,164

P/E9.53

F P/E7.46

BVPS31,415

P/B1.61

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BMP: AAA NTP VNM HPG FPT
Trending: HPG (54.890) - ROS (46.345) - VNM (42.900) - MBB (40.992) - ITA (38.840)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhựa Bình Minh