CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP)

Binh Minh Plastics Joint Stock Company

51,600

400 (+0.78%)
20/03/2019 09:59

Mở cửa51,200

Cao nhất51,700

Thấp nhất51,200

KLGD81,050

Vốn hóa4,224

Dư mua3,270

Dư bán2,070

Cao 52T 72,600

Thấp 52T45,600

KLBQ 52T185,180

NN mua-

% NN sở hữu76.07

Cổ tức TM3,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS5,229

P/E9.79

F P/E6.99

BVPS29,979

P/B1.72

Mã xem cùng BMP: VNM CTG YEG HPG HSG
Trending: HPG (29.534) - VNM (27.751) - YEG (24.242) - CTG (22.034) - HSG (18.459)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhựa Bình Minh