CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP)

Binh Minh Plastics Joint Stock Company

61,500

(%)
09/04/2021 15:00

Mở cửa61,500

Cao nhất61,700

Thấp nhất61,400

KLGD105,500

Vốn hóa5,034.45

Dư mua16,100

Dư bán14,600

Cao 52T 65,200

Thấp 52T34,200

KLBQ 52T210,088

NN mua4,100

% NN sở hữu81.16

Cổ tức TM7,840

T/S cổ tức0.13

Beta-

EPS*6,384

P/E9.63

F P/E8.65

BVPS30,192

P/B2.04

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Text.CSTCNote
Mã xem cùng BMP: HPG VNM NTP AAA NET
Trending: MBB (117.754) - STB (115.169) - FLC (111.666) - HPG (105.419) - ROS (105.416)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.