CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP)

Binh Minh Plastics Joint Stock Company

53,900

-400 (-0.74%)
10/07/2020 15:00

Mở cửa54,300

Cao nhất54,700

Thấp nhất53,200

KLGD114,810

Vốn hóa4,412

Dư mua2,450

Dư bán8,540

Cao 52T 56,000

Thấp 52T31,800

KLBQ 52T161,152

NN mua25,650

% NN sở hữu81.60

Cổ tức TM3,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,164

P/E10.52

F P/E8.23

BVPS31,415

P/B1.72

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BMP: HPG FPT VNM NTP DHC
Trending: HPG (50.957) - VNM (35.785) - FLC (28.620) - ITA (27.848) - MWG (26.389)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhựa Bình Minh