CTCP 715 (UPCoM: BMN)

715 Joint Stock Company

8,400

(%)
28/09/2021 15:02

Mở cửa8,400

Cao nhất8,400

Thấp nhất8,400

KLGD

Vốn hóa23.10

Dư mua601

Dư bán

Cao 52T 15,800

Thấp 52T5,000

KLBQ 52T7

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM800

T/S cổ tức0.10

Beta-0.60

EPS*910

P/E9.23

F P/E7.04

BVPS10,910

P/B0.77

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng BMN: CTN FHS FRM PVT
Trending: HPG (118,213) - MBB (92,815) - FLC (67,919) - VNM (61,443) - HVN (59,083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.