CTCP Khoáng sản Bình Định (HOSE: BMC)

Binh Dinh Minerals Joint Stock Company

9,600

600 (+6.67%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa9,300

Cao nhất9,600

Thấp nhất9,300

KLGD7,860

Vốn hóa119

Dư mua2,430

Dư bán5,610

Cao 52T 18,200

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T22,471

NN mua310

% NN sở hữu21.97

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,297

P/E6.94

F P/E6.97

BVPS16,209

P/B0.59

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BMC: PVS PVD BMP BFC BMI
Trending: VNM (57.637) - MWG (54.720) - HVN (45.562) - VCB (44.454) - VIC (37.869)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Khoáng sản Bình Định