CTCP Khoáng sản Bình Định (HOSE: BMC)

Binh Dinh Minerals Joint Stock Company

12,900

(%)
18/02/2020 15:00

Mở cửa13,100

Cao nhất13,100

Thấp nhất12,600

KLGD14,570

Vốn hóa160

Dư mua3,040

Dư bán5,050

Cao 52T 18,200

Thấp 52T11,800

KLBQ 52T22,333

NN mua6,810

% NN sở hữu20.27

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,178

P/E10.95

F P/E9.99

BVPS16,209

P/B0.80

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BMC: AMD PVS BFC HAH HHS
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Khoáng sản Bình Định