CTCP Khoáng sản Bình Định (HOSE: BMC)

Binh Dinh Minerals Joint Stock Company

9,700

-100 (-1.02%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa9,400

Cao nhất9,780

Thấp nhất9,300

KLGD15,140

Vốn hóa120

Dư mua1,210

Dư bán2,650

Cao 52T 17,000

Thấp 52T8,400

KLBQ 52T17,449

NN mua3,000

% NN sở hữu21.31

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,297

P/E7.56

F P/E7.59

BVPS15,625

P/B0.62

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BMC: ROS KSB CII VNM NTL
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Khoáng sản Bình Định