CTCP Khoáng sản Bình Định (HOSE: BMC)

Binh Dinh Minerals Joint Stock Company

10,200

-200 (-1.92%)
27/03/2020 15:00

Mở cửa10,300

Cao nhất10,300

Thấp nhất9,850

KLGD32,320

Vốn hóa126

Dư mua840

Dư bán4,300

Cao 52T 18,200

Thấp 52T10,200

KLBQ 52T22,224

NN mua12,110

% NN sở hữu21.73

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,297

P/E8.02

F P/E8.06

BVPS16,209

P/B0.63

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BMC: PVS BMP PVD VNM DLG
Trending: VNM (72.898) - VCB (55.409) - MWG (53.714) - HVN (53.179) - VIC (42.735)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Khoáng sản Bình Định

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Lê Anh VũCTHĐQT/TGĐ1962ĐH Kinh tế63,3511995
Ông Cao Thái ĐịnhTVHĐQT-N/a2,790,012Độc lập
Ông Lê Trung HậuTVHĐQT-N/a3,098,184Độc lập
Ông Đỗ Thanh ThaoPhó TGĐ1965KS Địa chất4,0032003
Ông Trần Cảnh ThịnhTVHĐQT/Phó TGĐ1965CN Luật12,0002002
Ông Huỳnh Ngọc BíchKTT/TVHĐQT1965ĐH Tài chính Kế Toán45,3721995
Bà Nguyễn Ngọc ThọTBKS-N/aN/A
Bà Nguyễn Hồ Tường VyThành viên BKS-N/a2012
Bà Nguyễn Thị Hải ViThành viên BKS-N/a300N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Lê Anh VũCTHĐQT/TGĐ1962ĐH Kinh tế63,3511995
Ông Cao Thái ĐịnhTVHĐQT-N/a2,790,012Độc lập
Ông Lê Trung HậuTVHĐQT-N/a3,098,184Độc lập
Ông Đỗ Thanh ThaoPhó TGĐ1965KS Địa chất4,0032003
Ông Trần Cảnh ThịnhTVHĐQT/Phó TGĐ1965CN Luật12,0002002
Ông Huỳnh Ngọc BíchKTT/TVHĐQT1965ĐH Tài chính Kế Toán45,3721995
Bà Nguyễn Ngọc ThọTBKS-N/aN/A
Bà Nguyễn Hồ Tường VyThành viên BKS-N/a2012
Bà Nguyễn Thị Hải ViThành viên BKS-N/a300N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Lê Anh VũCTHĐQT/TGĐ1962ĐH Kinh tế63,3511995
Ông Cao Thái ĐịnhTVHĐQT-N/a2,790,012Độc lập
Ông Lê Trung HậuTVHĐQT-N/a3,098,184Độc lập
Ông Đỗ Thanh ThaoPhó TGĐ1965KS Địa chất4,0032003
Ông Trần Cảnh ThịnhTVHĐQT/Phó TGĐ1965CN Luật12,0002002
Ông Huỳnh Ngọc BíchKTT/TVHĐQT1965ĐH Tài chính Kế Toán45,3721995
Bà Nguyễn Ngọc ThọTBKS-N/aN/A
Bà Nguyễn Hồ Tường VyThành viên BKS-N/a2012
Bà Nguyễn Thị Hải ViThành viên BKS-N/a300N/A