CTCP Phân bón Bình Điền (HOSE: BFC)

Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company

11,850

550 (+4.87%)
03/08/2020 15:00

Mở cửa11,300

Cao nhất11,850

Thấp nhất11,300

KLGD230,180

Vốn hóa677

Dư mua38,210

Dư bán19,960

Cao 52T 14,500

Thấp 52T9,400

KLBQ 52T196,787

NN mua16,150

% NN sở hữu3.94

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,165

P/E9.70

F P/E4.22

BVPS20,187

P/B0.59

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BFC: DCM DPM HPG VNM MSN
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân bón Bình Điền