CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HOSE: BCE)

Binh Duong Construction & Civil Engineering JSC

8,610

560 (+6.96%)
14/08/2020 15:00

Mở cửa8,610

Cao nhất8,610

Thấp nhất8,600

KLGD306,950

Vốn hóa258

Dư mua308,950

Dư bán

Cao 52T 8,600

Thấp 52T6,400

KLBQ 52T62,686

NN mua-

% NN sở hữu3.81

Cổ tức TM700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,029

P/E7.82

F P/E7

BVPS11,034

P/B0.78

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BCE: TDC HPG LDG AAA FPT
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+8.58%

+/- Qua 1 tháng+8.17%

+/- Qua 1 quý+10.38%

+/- Qua 1 năm+31.25%

+/- Niêm yết+0.94%

Cao nhất 52 tuần (14/08/2020)*8,610

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*6,350

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)123,388

KLGD/Ngày (1 tháng)88,827

KLGD/Ngày (1 quý)95,105

KLGD/Ngày (1 năm)62,812

Nhiều nhất 52 tuần (22/04/2020)*467,990

Ít nhất 52 tuần (30/10/2019)*40