CTCP Bibica (HOSE: BBC)

Bibica Corporation

44,000

2,000 (+4.76%)
31/03/2020 14:46

Mở cửa44,900

Cao nhất44,900

Thấp nhất40,500

KLGD180

Vốn hóa679

Dư mua90

Dư bán1,190

Cao 52T 68,500

Thấp 52T40,500

KLBQ 52T267

NN mua-

% NN sở hữu46.96

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,832

P/E7.20

F P/E5.89

BVPS65,099

P/B0.68

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BBC: VNM BHN KDC DBC AAM
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bibica