CTCP Bibica (HOSE: BBC)

Bibica Corporation

53,900

(%)
27/02/2020 15:00

Mở cửa55,000

Cao nhất56,700

Thấp nhất53,900

KLGD260

Vốn hóa831

Dư mua70

Dư bán380

Cao 52T 68,500

Thấp 52T51,000

KLBQ 52T246

NN mua40

% NN sở hữu47.03

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,854

P/E9.21

F P/E7.56

BVPS65,062

P/B0.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BBC: VNM BHN KDC HNF ABT
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bibica