CTCP Thống Nhất (HNX: BAX)

Thong Nhat Joint Stock Company

40,500

(%)
27/03/2020 15:04

Mở cửa40,500

Cao nhất40,500

Thấp nhất40,500

KLGD

Vốn hóa332

Dư mua1,100

Dư bán2,500

Cao 52T 73,200

Thấp 52T31,800

KLBQ 52T11,411

NN mua-

% NN sở hữu1.78

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*9,854

P/E4.11

F P/E4.16

BVPS22,091

P/B1.83

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BAX: NTC TIP D2D WSB MH3
Trending: VNM (72.898) - VCB (55.409) - MWG (53.714) - HVN (53.179) - VIC (42.735)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thống Nhất