CTCP Thống Nhất (HNX: BAX)

Thong Nhat Joint Stock Company

39,000

(%)
01/04/2020 15:03

Mở cửa39,000

Cao nhất39,000

Thấp nhất39,000

KLGD

Vốn hóa320

Dư mua2,200

Dư bán800

Cao 52T 73,200

Thấp 52T31,800

KLBQ 52T11,468

NN mua-

% NN sở hữu1.78

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*9,854

P/E3.96

F P/E4

BVPS22,091

P/B1.77

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BAX: WSB DBC NTC TIP NBB
Trending: VNM (65.441) - MWG (59.248) - VCB (51.757) - HVN (50.385) - VIC (42.995)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thống Nhất

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Công ty TNHH MTV TCT Cao su Đồng Nai2,957,76036.07
CTCP TCT Tín Nghĩa2,376,60028.98
Quách Trọng Nguyên530,4806.47
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017Công ty TNHH MTV TCT Cao su Đồng Nai2,957,76036.07
CTCP TCT Tín Nghĩa2,376,60028.98
Quách Trọng Nguyên530,4806.47
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
16/11/2016Công ty TNHH MTV TCT Cao su Đồng Nai2,957,76036.07
CTCP TCT Tín Nghĩa2,376,60028.98
Quách Trọng Nguyên530,4806.47