CTCP Thống Nhất (HNX: BAX)

Thong Nhat Joint Stock Company

47,000

(%)
14/02/2020 15:02

Mở cửa47,000

Cao nhất47,000

Thấp nhất47,000

KLGD

Vốn hóa385

Dư mua1,600

Dư bán5,700

Cao 52T 73,200

Thấp 52T24,900

KLBQ 52T11,132

NN mua-

% NN sở hữu1.77

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*10,369

P/E4.53

F P/E4.83

BVPS22,091

P/B2.13

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BAX: VCS D2D ACV TIP SIP
Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thống Nhất

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Công ty TNHH MTV TCT Cao su Đồng Nai2,957,76036.07
CTCP TCT Tín Nghĩa2,376,60028.98
Quách Trọng Nguyên530,4806.47
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017Công ty TNHH MTV TCT Cao su Đồng Nai2,957,76036.07
CTCP TCT Tín Nghĩa2,376,60028.98
Quách Trọng Nguyên530,4806.47
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
16/11/2016Công ty TNHH MTV TCT Cao su Đồng Nai2,957,76036.07
CTCP TCT Tín Nghĩa2,376,60028.98
Quách Trọng Nguyên530,4806.47